Energielening

Banner afbeelding energiebesparend renoveren

Het isoleren van je woning of het vervangen van je oude stookketel door een condensatieketel zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat je heel wat minder energie verbruikt en je factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heb je niet altijd direct voorhanden. Daarom kan je lenen om energiebesparende investeringen aan de woning uit te voeren. Deze energielening kan je aanvragen bij het Energiehuis van je gemeente. 


Opgelet! Dit is enkel en alleen mogelijk als je behoort tot de volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.566 euro verhoogd met 3.622 euro per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers;
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.870 euro verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

De energielening is een 0% lening met een maximumbedrag van 15.000 euro. De lening dient over een termijn van 10 jaar terugbetaald te worden. 
 

Meer informatie over de dienstverlening van het Energiehuis?