Energielening

Banner afbeelding energiebesparend renoveren

Het isoleren van uw woning of het vervangen van je oude stookketel door een condensatieketel zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat u heel wat minder energie verbruikt en uw factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heeft u niet altijd direct voorhanden. Daarom kunt u lenen om energiebesparende investeringen aan de woning uit te voeren. Deze energielening kunt u aanvragen bij het Energiehuis van uw gemeente. 


Opgelet! Dit is enkel en alleen mogelijk als u behoort tot de volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 20.764 euro verhoogd met 3.844 euro per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers;
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Naast de prioritaire doelgroep hebben ook personen met uitsluitend nachttarief recht op de energielening aan 0%.

De energielening is een 0% lening met een maximumbedrag van 15.000 euro. De lening dient over een termijn van 10 jaar terugbetaald te worden. 
 

Meer informatie over de dienstverlening van het Energiehuis?